Cách xóa bạn bè không tương tác trên Facebook nhanh nhất [Mới Nhất]

Cách xóa bạn bè không tương tác trên Facebook nhanh nhất

Thủ thuật facebook, Thủ thuật hay

15 Comments

NOTE: Chào mừng bạn đến với Blog Chia Sẻ Kiến Thức ! Nếu như trong quá trình sử dụng bạn gặp bất cứ lỗi gì, ví dụ như bị lỗi link download, blog load chậm, hay là không truy cập vào được một trang nào đó trên blog… thì bạn vui lòng thông báo với mình qua trang Liên Hệ nhé. Thanks !

Như các bạn cũng đã biết thì Facebook là một trong những mạng xã hội rất nổi tiếng hiện nay, nó giúp chúng ta dễ dàng kết nối với tất cả mọi người và ở khắp nơi trên toàn thế giới.

Thường thì trong danh sách bạn bè của mỗi tài khoản Facebook chia làm 2 loại. Một là những người bạn bè thân thiết mà chúng ta thường xuyên tương tác, còn thứ 2 là những người “bạn” chả biết từ đâu mà ra, không bao giờ có bất kỳ tương tác nào cả… chẳng hạn như không có Like, Comment hay Share… gì hết.Chính vì thế nhiều khi bạn muốn lọc bớt bạn bè ít tương tác đi thì cũng chả biết tài khoản nào mà lần đúng không, thêm nữa nếu như chúng ta lọc bằng cách thủ công thì rất mất thời gian. Hiểu được những vấn đề đó thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách xóa hàng loạt bạn bè không tương tác trên Facebook một cách nhanh gọn nhất và tiện lợi nhất.

Đọc thêm:

  • Xóa tất cả tin nhắn trên Facebook Messenger với 1 click chuột
  • Cách hủy lời mời kết bạn đã gửi (hàng loạt) trên Facebook
  • Cách làm giảm tương tác với bạn bè của bạn trên Facebook
  • Hướng dẫn cách xóa bạn bè, hủy kết bạn hàng loạt trên Facebook

Okay, giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé.

Làm thế nào để xóa bạn bè không tương tác trên Facebook ?

+ Bước 1: Chúng ta cần lấy ACCESS_TOKEN như sau:

Các bạn hãy đăng nhập vào tài khoản Facebook trên trình duyệt web => sau đó nhấn F12 trên bàn phím, tiếp tục chuyển qua tab Console.

Và bây giờ bạn hãy copy đoạn code bên dưới => và dán vào đó => và nhấn Enter. (Lưu ý có phần UsernamePassword trong những dòng code này các bạn tự nhập thông tin cho chính xác vào nhé).

Script được tạo bởi tác giả Monokai (Nguyễn Anh Nhân)

Hiển thị

(() => {
var MD5 = function(d){result = M(V(Y(X(d),8*d.length)));return result.toLowerCase()};function M(d){for(var _,m=”0123456789ABCDEF”,f=””,r=0;r<d.length;r++)_=d.charCodeAt(r),f+=m.charAt(_>>>4&15)+m.charAt(15&_);return f}function X(d){for(var _=Array(d.length>>2),m=0;m<_.length;m++)_[m]=0;for(m=0;m<8*d.length;m+=8)_[m>>5]|=(255&d.charCodeAt(m/8))<<m%32;return _}function V(d){for(var _=””,m=0;m<32*d.length;m+=8)_+=String.fromCharCode(d[m>>5]>>>m%32&255);return _}function Y(d,_){d[_>>5]|=128<<_%32,d[14+(_+64>>>9<<4)]=_;for(var m=1732584193,f=-271733879,r=-1732584194,i=271733878,n=0;n<d.length;n+=16){var h=m,t=f,g=r,e=i;f=md5_ii(f=md5_ii(f=md5_ii(f=md5_ii(f=md5_hh(f=md5_hh(f=md5_hh(f=md5_hh(f=md5_gg(f=md5_gg(f=md5_gg(f=md5_gg(f=md5_ff(f=md5_ff(f=md5_ff(f=md5_ff(f,r=md5_ff(r,i=md5_ff(i,m=md5_ff(m,f,r,i,d[n+0],7,-680876936),f,r,d[n+1],12,-389564586),m,f,d[n+2],17,606105819),i,m,d[n+3],22,-1044525330),r=md5_ff(r,i=md5_ff(i,m=md5_ff(m,f,r,i,d[n+4],7,-176418897),f,r,d[n+5],12,1200080426),m,f,d[n+6],17,-1473231341),i,m,d[n+7],22,-45705983),r=md5_ff(r,i=md5_ff(i,m=md5_ff(m,f,r,i,d[n+8],7,1770035416),f,r,d[n+9],12,-1958414417),m,f,d[n+10],17,-42063),i,m,d[n+11],22,-1990404162),r=md5_ff(r,i=md5_ff(i,m=md5_ff(m,f,r,i,d[n+12],7,1804603682),f,r,d[n+13],12,-40341101),m,f,d[n+14],17,-1502002290),i,m,d[n+15],22,1236535329),r=md5_gg(r,i=md5_gg(i,m=md5_gg(m,f,r,i,d[n+1],5,-165796510),f,r,d[n+6],9,-1069501632),m,f,d[n+11],14,643717713),i,m,d[n+0],20,-373897302),r=md5_gg(r,i=md5_gg(i,m=md5_gg(m,f,r,i,d[n+5],5,-701558691),f,r,d[n+10],9,38016083),m,f,d[n+15],14,-660478335),i,m,d[n+4],20,-405537848),r=md5_gg(r,i=md5_gg(i,m=md5_gg(m,f,r,i,d[n+9],5,568446438),f,r,d[n+14],9,-1019803690),m,f,d[n+3],14,-187363961),i,m,d[n+8],20,1163531501),r=md5_gg(r,i=md5_gg(i,m=md5_gg(m,f,r,i,d[n+13],5,-1444681467),f,r,d[n+2],9,-51403784),m,f,d[n+7],14,1735328473),i,m,d[n+12],20,-1926607734),r=md5_hh(r,i=md5_hh(i,m=md5_hh(m,f,r,i,d[n+5],4,-378558),f,r,d[n+8],11,-2022574463),m,f,d[n+11],16,1839030562),i,m,d[n+14],23,-35309556),r=md5_hh(r,i=md5_hh(i,m=md5_hh(m,f,r,i,d[n+1],4,-1530992060),f,r,d[n+4],11,1272893353),m,f,d[n+7],16,-155497632),i,m,d[n+10],23,-1094730640),r=md5_hh(r,i=md5_hh(i,m=md5_hh(m,f,r,i,d[n+13],4,681279174),f,r,d[n+0],11,-358537222),m,f,d[n+3],16,-722521979),i,m,d[n+6],23,76029189),r=md5_hh(r,i=md5_hh(i,m=md5_hh(m,f,r,i,d[n+9],4,-640364487),f,r,d[n+12],11,-421815835),m,f,d[n+15],16,530742520),i,m,d[n+2],23,-995338651),r=md5_ii(r,i=md5_ii(i,m=md5_ii(m,f,r,i,d[n+0],6,-198630844),f,r,d[n+7],10,1126891415),m,f,d[n+14],15,-1416354905),i,m,d[n+5],21,-57434055),r=md5_ii(r,i=md5_ii(i,m=md5_ii(m,f,r,i,d[n+12],6,1700485571),f,r,d[n+3],10,-1894986606),m,f,d[n+10],15,-1051523),i,m,d[n+1],21,-2054922799),r=md5_ii(r,i=md5_ii(i,m=md5_ii(m,f,r,i,d[n+8],6,1873313359),f,r,d[n+15],10,-30611744),m,f,d[n+6],15,-1560198380),i,m,d[n+13],21,1309151649),r=md5_ii(r,i=md5_ii(i,m=md5_ii(m,f,r,i,d[n+4],6,-145523070),f,r,d[n+11],10,-1120210379),m,f,d[n+2],15,718787259),i,m,d[n+9],21,-343485551),m=safe_add(m,h),f=safe_add(f,t),r=safe_add(r,g),i=safe_add(i,e)}return Array(m,f,r,i)}function md5_cmn(d,_,m,f,r,i){return safe_add(bit_rol(safe_add(safe_add(_,d),safe_add(f,i)),r),m)}function md5_ff(d,_,m,f,r,i,n){return md5_cmn(_&m|~_&f,d,_,r,i,n)}function md5_gg(d,_,m,f,r,i,n){return md5_cmn(_&f|m&~f,d,_,r,i,n)}function md5_hh(d,_,m,f,r,i,n){return md5_cmn(_^m^f,d,_,r,i,n)}function md5_ii(d,_,m,f,r,i,n){return md5_cmn(m^(_|~f),d,_,r,i,n)}function safe_add(d,_){var m=(65535&d)+(65535&_);return(d>>16)+(_>>16)+(m>>16)<<16|65535&m}function bit_rol(d,_){return d<<_|d>>>32-_}
var username = “nhập user facebook”; //Username, Email or ID
var password = “nhập password facebook”; // Account Password
var d = {
api_key: ‘3e7c78e35a76a9299309885393b02d97’,
email: username,
format: ‘JSON’,
locale: ‘vi_VN’,
method: ‘auth.login’,
password: password,
return_ssl_resources: 0,
v: ‘1.0’
};
var sig = “”;
var url = “https://api.facebook.com/restserver.php?”;
for (name in d) {
sig += name + “=” + d[name];
url += name + “=” + d[name] + “&”;
}
sig += ‘c1e620fa708a1d5696fb991c1bde5662’;
url += “sig=” + MD5(sig);
window.location = url;
})();

xoa-ban-be-khong-tuong-tac-tren-facebook (1)

+ Bước 2: Sau khi nhấn Enter thì ngay lập tức sẽ có một kết quả được trả về. Đó chính là ACCESS_TOKEN tài khoản Facebook của bạn đấy.

Phần mình đã bôi đen chính là access_token nhé, các bạn hãy copy nó để cần dùng cho bước sau.

xoa-ban-be-khong-tuong-tac-tren-facebook (2)

+ Bước 3: Tiếp tục, bạn mở lại trang Facebook, và nhấn F12 => và chuyển qua tab Console.

Sau đó bạn hãy copy đoạn code dưới đây => dán code vào =>  và nhấn Enter.

Lưu ý trước khi nhấn Enter hãy chú ý vào những dòng code ở phần đầu và copy access_token lúc nãy bỏ vào phần const ACCESS_TOKEN như hình dưới.

Ngoài ra mục const exceptions = [‘100030089564311’, ‘100011158877849’, ‘100001467593814’] là những ID bạn bè mà bạn sẽ chỉ định sẽ không thể xóa, const LIMIT_POSTS = 100 là giới hạn bài đăng mà nó sẽ quét, bạn có thể đặt số lượng tùy ý chẳng hạn như 30, 40, 50…)

Hiển thị

(() => {

/*

** Author:  @MonokaiJsp (MonokaiJs | omfg.vn)

** Home:    https://monokai.dev

** Please credit me if you’re interested in my work 😀

** DO NOT remove these credit line when sharing!

*/

 

const exceptions = [‘100030089564311’, ‘100011158877849’, ‘100001467593814’];

 

const LIMIT_POSTS = 100;

const ACCESS_TOKEN = ”; // GET TOKEN HERE: https://gist.github.com/monokaijs/ce3abbc37d6bd435f70e39fd59eb3f67

 

var getFriendList = (e, o) => {var a = new XMLHttpRequest;a.onreadystatechange = (() => {4 == a.readyState && 200 == a.status && o(JSON.parse(a.responseText).data)}), a.open(“GET”, “https://graph.facebook.com/me/friends?limit=5000&fields=id,name&access_token=” + e), a.send()}

var getPosts = (e, o) => {var a = new XMLHttpRequest;a.onreadystatechange = (() => {4 == a.readyState && 200 == a.status && o(JSON.parse(a.responseText).data)}), a.open(“GET”, “https://graph.facebook.com/me/posts?limit=”+LIMIT_POSTS+”&fields=id,name&access_token=” + e), a.send()}

var getShares=(e,n,o=!1)=>{o”https://blogchiasekienthuc.com/”(o=”https://graph.facebook.com/”+n+”/comments?limit=5000&fields=from.id&access_token=”+e);var t=new XMLHttpRequest;t.open(“GET”,o),t.send(),t.onreadystatechange=(()=>{if(4==t.readyState&&200==t.status){var e=JSON.parse(t.responseText);e.data.forEach(e=>{void 0!==friendsList[e.from.id]&&(friendsList[e.from.id].point+=1)}),void 0!==e.paging&&void 0!==e.paging.next?console.log(“Continue scanning reactions for “+n):(console.log(“Scanned comments on post “+n),completedPosts.push(n))}})},getComments=(e,n,o=!1)=>{o”https://blogchiasekienthuc.com/”(o=”https://graph.facebook.com/”+n+”/comments?limit=5000&fields=from.id&access_token=”+e);var t=new XMLHttpRequest;t.open(“GET”,o),t.send(),t.onreadystatechange=(()=>{if(4==t.readyState&&200==t.status){var o=JSON.parse(t.responseText);o.data.forEach(e=>{void 0!==friendsList[e.from.id]&&(friendsList[e.from.id].point+=1)}),void 0!==o.paging&&void 0!==o.paging.next?console.log(“Continue scanning reactions for “+n):(console.log(“Scanned comments on post “+n),getShares(e,n))}})},getReactions=(e,n,o=!1)=>{o”https://blogchiasekienthuc.com/”(o=”https://graph.facebook.com/”+n+”/reactions?limit=5000&access_token=”+e);var t=new XMLHttpRequest;t.open(“GET”,o),t.send(),t.onreadystatechange=(()=>{if(4==t.readyState&&200==t.status){var o=JSON.parse(t.responseText);o.data.forEach(e=>{void 0!==friendsList[e.id]&&(friendsList[e.id].point+=1)}),void 0!==o.paging&&void 0!==o.paging.next?console.log(“Continue scanning reactions for “+n):(console.log(“Scanned reactions on post “+n),getComments(e,n))}})},removeFriend=(e,n)=>{var o=new XMLHttpRequest,t=new FormData;t.append(“fb_dtsg”,require(“DTSGInitialData”).token),t.append(“uid”,e.id),t.append(“unref”,”bd_profile_button”),t.append(“floc”,”profile_button”),t.append(“nctr[_mod]”,”pagelet_timeline_profile_actions”),t.append(“__req”,”x”),t.append(“__be”,”1″),t.append(“__pc”,”PHASED:ufi_home_page_pkg”),t.append(“dpr”,”1″),o.open(“POST”,”https://www.facebook.com/ajax/profile/removefriendconfirm.php”),o.send(t),o.onreadystatechange=(()=>{4==o.readyState&&200==o.status&&n(e)})};

var friendsList = {}, completedPosts = [];

console.log(‘Loading friends list…’);

getFriendList(ACCESS_TOKEN, graph_friendlist => {

console.log(‘Successfully loaded ‘ + graph_friendlist.length + ‘ friends…’);

for (fid in graph_friendlist) {

friendsList[graph_friendlist[fid].id] = {};

friendsList[graph_friendlist[fid].id].name = graph_friendlist[fid].name;

friendsList[graph_friendlist[fid].id].point = 0;

}

console.log(‘Loading posts…’);

getPosts(ACCESS_TOKEN, posts => {

console.log(‘Loaded ‘ + posts.length + ‘ posts.’);

console.log(‘Loading posts reactions…’);

posts.forEach(post => {

getReactions(ACCESS_TOKEN, post.id, false);

});

var interval = setInterval(() => {

if (completedPosts.length == posts.length) {

console.log(‘> Done scanning progress!’);

var removeList = [];

for (friend_id in friendsList) if (friendsList[friend_id].point == 0 && !exceptions.includes(friend_id)) removeList.push({

id: friend_id,

name: friendsList[friend_id].name

});

console.log(‘> Done filtered friends to be removed!’);

console.log(‘⚠️ ‘ + removeList.length + ‘ friends will be removed due to have no interaction!’);

var timer = 0;

removeList.forEach(rem => {

timer += 1;

setTimeout(() => {

removeFriend(rem, (removed) => {

console.log(‘✔️ [‘ + removed.id + ‘] ‘ + removed.name + ‘ has just been removed from friends list!’);

});

}, timer * 800);

});

clearInterval(interval);

}

}, 500);

});

});

})();

xoa-ban-be-khong-tuong-tac-tren-facebook (3)

Và đây là kết quả, số lượng bạn bè sẽ bị xóa ngay lập tức được hiển thị và kèm theo phía dưới là danh sách những người đó.

xoa-ban-be-khong-tuong-tac-tren-facebook (4)

Lời Kết

Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách xóa bạn bè không tương tác trên Facebook bằng cách đơn giản và tiện lợi nhất rồi nhé.

Hãy áp dụng ngay phương pháp này nếu như bạn cảm thấy cần thiết và cần thanh lọc bớt “rác” cho tài khoản Facebook của mình nhé.

Chúc các bạn thành công !!!CTV: Phan Minh Sang – Blogchiasekienthuc.com

Note: Bài viết này hữu ích với bạn chứ ? Đừng quên đánh giá bài viết, like và chia sẻ cho bạn bè và người thân của bạn nhé !


Nguồn bài viết: blogchiasekienthuc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *